Subsidie

Mede mogelijk gemaakt door de EU en het SNN

Modulair afval scheidingssysteem

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Projectomschrijving

Bij het draaien en frezen van metaal en hout komen er veel spanen vrij, om deze spanen te kunnen recyclen moeten deze gescheiden worden ingezameld. Aanvrager wil een systeem ontwikkelen dat met behulp van een stofzuiger deze metalen van andere afvalsoorten kan scheiden. Het project moet leiden tot een modulair systeem welke op een reguliere stofzuiger kan worden aangesloten om de diverse soorten afval (koelmiddel, metaal en hout) te kunnen scheiden. Binnen het project zijn een aantal fasen te onderscheiden. Als eerste moet het concept worden uitgewerkt waarna van het concept een test opstelling kan worden gemaakt. Hierbinnen moet zowel gekeken worden naar de juiste materialen en de koppelbaarheid met stofzuigers. Vanuit de testopstelling kan een prototype worden ontwikkeld welke getest zal moeten worden op haalbaarheid. Na afronding van het project zal het eindproduct definitief gemaakt moeten worden en zal een marketing campagne moeten worden opgestart.